Salgs- og leveringsbetingelser

Defintationer
"Sælger" betyder - Arke.dk ApS
"Forhold" betyder de vilkår og betingelser for salg fastsat i dette dokument og eventuelle andre vilkår og betingelser aftalt skriftligt av sælger.
"Leveringsdato" betyder den dato betyr den dato anslået af sælger , når produkterne sansynligvis vil blive leveret .
"Produkter" betyder de varer som købes af sælgeren.
""Pris" betyder prisen for de tjenester eller produkter, inklusiv fragt, (dog undtaget til ikke-brofaste øer, Grønland og Færøerne. Levering til ikke-brofaste øer kan ske efter særskilt aftale) emballage, med mindre andet er opgivet.
"Forbruger" er en person som ikke optræder på vores adresse eller er momsregistreret
"Tjenester" betyder tjenester som skal leveres af sælger ti køber
1 - Kontrakten
1.1 Alle ordre bestilt på e-shop www. fontanot.dk er underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser som ikke kan ændres undtaget med skriftlig aftale med en Direktør undertegnet Arke.dk ApS. Undtaget er modsigelser og tillægsbetingelser som ikke er aftalt.
1.2 Ordrer kan kun slettes med skriftlig aftale med en Direktør undertegnet Arke.dk ApS, og du vil fritage os mod alle tab ,skader, omkostninger og udgifter vi påføres som følger af afbestillingen.
2 - Hjemmel og Risiko
2.1 Risiko for varerne overgår til køberen efter levering eller afhentning.
3 - Pris / Betaling
3.1 Alle opgivende priser er inkluderet moms hvor dette er aktuelt.
3.2 Køberen skal betale prisen på tidspunktet for bestilling. Betalingsvilkår er 100% med orden, med mindre andet er angivet af sælger i tilbuddet. Alle indbetalinger betalt til os kan ikke refunderes.
3.3 varer forbliver sælgeren ejendom indtil fuld betaling er modtaget.
4 - Bestilling
4.1 Alle bestillinger er inkl. fragt. Undtaget er dog ikke brofaste øer, Grønland og Færøerne. Levering til ikke-brofaste øer kan ske efter særskilt aftale).
4.2 For levering til adresser på ikke brofaste øer, Grønland og Færøerne kan vi levere gratis til en fastlands havn. Til den endelige destination kan vi levere mod merbetaling.
4.3 Selv om vi gør vores bedste for at leveren en vare til aftaltet tider, kan forsinkelser som er udenfor vores kontrol opstå. På dette grundlag kan vi ikke garantere bestemte leveringsdatoer. Arke.dk Aps vil ikke være ansvarlig for omkostninger som bliver påført kunden på grund af forsinkelser som er opstået af udefrakommende forhold. Disse forhold er inkluderet men ikke begrænset til strejke, trafikale problemer, oprør, naturkatastrofer, krig og terrorisme.
4.4 Leverancer som ikke modtages og ting skadet ved modtagelse skal noteres på fragtbrevet og Arke.dk ApS skal varsles inden 24 timer efter modtagelse.
4.5 De fleste trappe leverancer sker på biler med bagklaps lift, til fortovskanten. Varer som ikke kan leveres på den aftalte adresse, for eksempel hvis der mod aftale ikke er nogen til at modtage, bliver varen returneret til nærmeste varelager, og tillægsfragt må påregnes.
4.6 leveringstid er mellem to og tre uger, med undtagelse af trappe modellen Genius; Hvor leveringstiden vil blive aftalt ved forespørgsel.
5 - Produktregister
5.1 Sælger kan foretage ændringer i specifikationen af produkterne som er ikke væsentlig påvirker produktets kvalitet eller ydelse.
5.2 Fotografier er kun til illustrerende formål, og stemmer måske ikke nøjagtig med selve produktet.
5.3 Beskrivelser af varerne er kun for reference, og behøver ikke stemme overens med produktet.
5.4 Varer som er modificeret eller ændret på nogen måde af køberen vil ophæve alle garantier og garantier som tilbydes på tidspunktet for salget.
5.5 Sælger garanterer ikke at produkterne overholder byggeforskriften som er gældende for tiden i Danmark. Det er køberens ansvar at kontrollere byggereglementet, og lignende instanser for overholdelse af produktet / check før du bestiller.
5.6 Køber er ansvarlig for at produktet bliver monteret og installeret i henhold til producentens instruktioner, og at installationen opfylder relevante byggeforskrifter og gældende lovgivning
6 - Retur- og fortrydelsesret
6.1Hvis produktet mod forventning ikke lever op til forbrugeren, uanset grund kan forbrugeren inden fjorten dage efter leveringsdato underrette sælgeren om at forbrugeren vil ophæve kontrakten. jf. Lov om visse forbrugeraftaler § 18. er der fjorten dages fortrydelsesret. Det betyder, at forbrugeren inden for fjorten dage fra varens modtagelse har ret til at fortryde købet. Hvis fristen udløber på en helligdag, i weekenden eller lignende, kan forbrugeren vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er betinget af, at det modtagne tilbageleveres til os i væsentlig samme stand, som da forbrugeren modtog det. Vælger forbrugeren at returnere det modtagne via post eller lign., skal forbrugeren selv betale for fragten. Forbrugeren skal inden fristens udløb underrette Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS, at forbrugeren fortryder købet. Det skal ske skriftligt. Skriv til Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS, Gørtlervej 8, 9320 Hjallerup eller send e-mail til mette@altaner.dk. Så snart som mulig efter at have varslet sælger må forbrugeren returnere varen. Udgiften betales af køberen. Sælgeren kan vælge at afhente varen hos køberen. Sælgeren vil samarbejde med køberen for afhentningaf varen. Køberen betaler udgiften. Hvis forbrugeren vil fortryde købet, skal varen ifølge forbrugeraftaleloven leveres tilbage i væsentlig samme stand og mængde, som du modtog. Det er en forudsætning for at bevare fortrydelsesretten, at varen nemt kan bringes i orden, så den kan sælges igen som ny. At varen kan sælges som forudsætter at varen ikke har været taget i brug brugt, skadet eller at forseglingen har været brugt. Alt som er betalt for varerne af køberen vil blive refunderet inden 30 dage. Forudsætningen er at varerne er i samme stand som ved levering. Retten til at returnere efter denne klausul gælder ikke hvis varen er speciallavet for køberen. Speciallavede trapper kan være trapper som er bestilt på speciel højde, farve og dimension. Der kan ikke returneres varer uden forudgående aftale. Omkostningerne til fragt og det økonomiske ansvar, som forsikring af varen og så videre påhviler forbrugeren ved returnering af varen til den sælgeren.
6.2 Køber accepterer ved ordreafgivelse, at fremstillingen påbegyndes straks og at fortrydelses- og returret bortfalder. Korrekt modelvalg/farvevalg, er købers ansvar og kan efter ordreafgivelse ikke ændres. Forbrugerombudsmanden henviser i den forbindelse til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, hvoraf det følger, at hvis aftalen vedrører fjernsalg af en ikke-finansiel tjenesteydelse, gælder fortrydelsesretten kun indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når forbrugeren forinden har givet sit samtykke til, at den erhvervsdrivende kunne begynde udførelsen mv. inden fortrydelsesfristens udløb. Forbrugere giver sit samtykke til at begynde udførsel, fremstilling og tilpasning ved bestilling af varen..
6.3 Produkter som er udelukket af forbrugerbeskyttelse (Fjernsalg), omfatter alle varer som er speciallavede, siden alle materialer er specialbestilt. Betalt depositum kan under alle omstændigheder ikke refunderes.
7 - Ansvar
7.1 Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller udgifter som er påført køberen ved for sen levering, ødelagte varer, manglende dele eller fejlbestillinger.
7.2 Sælger er ikke ansvarlig for defekter som opstår fra almindelig slidtage.
7.3 Sælger er ikke ansvarlig for defekter som opstår fra enhver ændring af varerne, forsætlig skade, unormale arbejdsforhold eller dårlig installation.
7.4 Sælger er ikke ansvarlig for opmåling og farvevalg.
7.5 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser med mere, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte varer, varer i restordre, leveringstider/forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger og force majeure .
8 - Generelt
8.1 Denne kontrakten skal reguleres og tolkes i henhold til Dansk lov. Ved eventuelle tvister skal de afgøres ved retten i Hjørring.
8.2 Enhver reference i disse vilkår til enhver vedtægter eller lovbestemmelse indeholder en henvisning til at vedtægterne eller lovbestemmelse som fra tid til anden bliver vilkårene forlænget eller re-vedtaget.
8.3 Overskrifterne i disse vilkår er bare til vejledning og skal ikke påvirke deres tolkning.
8.4 Med mindre andet er bestemt i disse vilkår skal vi ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl og udføre nogle af vores forpligtigelser i henhold til denne kontrakt som skyldes forhold udenfor vores kontrol, inkluderet industriel handling.
8.5 Eventuelt afkald fra vores side om enhver overtrædelse eller misligholdelse af disse vilkår skal ikke opfattes som en fortsat afkald på brud eller som en frafaldelse af andre efterfølgende brud på samme eller andre bestemmelser.
8.6 Hvis nogen klausul eller sub-klausul af disse Vilkår er i besiddelse af en kompetent myndighed for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves gyldigheden af de øvrige klausuler og sub-klausuler i disse vilkår berøres ikke, og de skal forblive i fuld kraft og effekt.
8.7 Denne kontrakt er personlig for dig og kan ikke overdrages.
8.8 Opsigelse af denne kontrakt berører ikke rettigheder og forpligtelser, der allerede har optjent på tidspunktet for opsigelsen.
9 - Reklamationsret
9.1 Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt i på www.fontanot.dk, foretager Vestbjerg Smede- & Maskinvlærksted ApS ét af følgende, dog under hensyntagen til den til enhver tid gældende, ufravigelige danske købelovgivning:.
- bytter varen.
- får varen repareret/udbedret, eller.
- tilbagebetaler købesummen.
Er der fejl eller mangler ved det tilsendte, kontaktes Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS på telefonnummer 96 47 77 47 eller e-mail mette@altaner.dk.