Reklamationsret

Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt i på www.fontanot.dk, foretager Vestbjerg Smede- & Maskinvlærksted ApS ét af følgende, dog under hensyntagen til den til enhver tid gældende, ufravigelige danske købelovgivning:.
- bytter varen.
- får varen repareret/udbedret, eller.
- tilbagebetaler købesummen.
Er der fejl eller mangler ved det tilsendte, kontaktes Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS på telefonnummer 96 47 77 47 eller e-mail mette@altaner.dk.